Utleie

Mo Samfunnshus kan leies alle dager. Ved forespørsel om tidspunkt for leie og priser, ring kommunens sentralbord 751 45000 eller send mail til postmottak@rana.kommune.no

Kinosalene er tilgjengelig for utleie kun i begrenset omgang. Ved forespørsel send mail til kino@rana.kommune.no

Generell info om leie av Mo samfunnshus
Mo samfunnshus har mye utleie mot lokale lag og foreninger i Rana. Disse innrømmes også betydelig rabatt i forbindelse med ikke innteksgivende aktivitet.

Utleien er basert på at leietaker rigger og rydder/rengjør selv.

Storsalen er på 350 kvm og har tillatt antall gjester
– 150 personer når det settes ut bord i tillegg til stoler
– 180 gjester når det kun er stoler som settes ut

Lillesalen er på 100 kvm – og har et tillatt antall gjester
- 70 personer.

Kjøkkenet i tilknytning til salene er i utgangspunktet forbeholdt leietaker i storsalen, men kan etter avtale lånes ut til brukere av lillesalen.

Dersom der er behov for utstyr nevnt nedenfor, må dette bestilles i god tid og helst samtidig som leieavtalen inngås.

Lille samfunnssal:
1 stk mindre lerret (fastmontert på vegg)
1 stk prosjektor
1 stk mini-jack til telefon/pc
1 stk flippover
1 stk flyttbar whiteboard

Store samfunnsal
1 stk stort lerret (fastmontert i tak)
1 stk prosjektor
1 stk mini-jack til telefon/pc
1 stk flippover
1 stk flyttbar whiteboard
1 stk mygg
1 stk mikrofon med stativ
Høytalere
Lyd anlegg – enkelt
Musikk anlegg – enkelt
Talestol
Sceneelementer (Må rigges av leietaker)

Det er nett-tilgang på Mo samfunnshus, men dessverre ikke teleslyngeanlegg.