Aldersgrenser

Illustrasjon aldersgrenser

Fra 1. januar 2023 skal ikke Medietilsynet lenger sette aldersgrense på kinofilm. Dette ansvaret går over til kinofilmdistributørene. Medietilsynets retningslinjer for aldersklassifisering skal fortsatt ligge til grunn for vurderingen av skadelighet og aldersgrensen som blir satt.

Medietilsynet vil fortsatt være tilsynsorgan og klageinstans.

Å ta med barn under aldersgrensen på kino
Voksne har mulighet til å ta med barn som er yngre enn aldersgrensen som er satt på filmen.
Den voksne må være fylt 18 år og fått lov av de foresatte å ta med barnet på kino. Dette kalles ledsagerregelen.

Ta hensyn til det enkelte barns modenhet og tålegrense når du vurderer om barnet skal få gå på kino. Se gjerne trailere og les om filmen i forkant. Det er fint å forberede barna på hvordan det er å være på kino.

Aldersgrensene er inndelt slik:

A Tillatt for alle

6 år Tillatt for alle sammen med voksne over 18 år

9 år Tillatt for barn ned til 6 år sammen med voksne over 18 år

12 år Tillatt for barn ned til 9 år sammen med voksne over 18 år

15 år Tillatt for unge ned til 12 år sammen med voksne over 18 år

18 år Absolutt aldersgrense. Alle må være fylt 18 år.

Du kan bli bedt om å vise legitimasjon ved filmer med aldersgrense. Dersom gyldig legitimasjon ikke kan forevises, må vi dessverre nekte adgang. For at legitimasjonen skal være gyldig må den vise bilde og fødselsdato. I aldergruppen under 18 år godtar vi også bilde av pass der portrett og fødselsdato fremkommer.

Les mer om aldersgrensene/loven på Mediatilsynets hjemmesider....