Aldersgrenser

Illustrasjon aldersgrenser

Fra 1. januar 2023 skal ikke Medietilsynet lenger sette aldersgrense på kinofilm. Dette ansvaret går over til kinofilmdistributørene. Medietilsynets retningslinjer for aldersklassifisering skal fortsatt ligge til grunn for vurderingen av skadelighet og aldersgrensen som blir satt.

Medietilsynet vil fortsatt være tilsynsorgan og klageinstans.

Medietilsynet setter aldersgrense på alle filmer som skal vises på kino. Barn/unge med samme alder som aldersgrensen eller høyere har lov til å se filmen på kino alene.

Aldersgrensene er inndelt slik:

A Tillatt for alle

6 år Tillatt for alle sammen med voksne over 18 år

9 år Tillatt for barn ned til 6 år sammen med voksne over 18 år

12 år Tillatt for barn ned til 9 år sammen med voksne over 18 år

15 år Tillatt for unge ned til 12 år sammen med voksne over 18 år

18 år Absolutt aldersgrense. Alle må være fylt 18 år.

Du kan bli bedt om å vise legitimasjon ved filmer med aldersgrense. Dersom gyldig legitimasjon ikke kan forevises, må vi dessverre nekte adgang. For at legitimasjonen skal være gyldig må den vise bilde og fødselsdato. I aldergruppen under 18 år godtar vi også bilde av pass der portrett og fødselsdato fremkommer.

Les mer om aldersgrensene/loven på Mediatilsynets hjemmesider....