Priser / rabatter

Ordinærpris:
Kr. 135
Etter kl. 20.00 gjelder voksenpris uansett aldersgrense

Barn:
Før kl 18.00
Kr. 105

Barn/ungdom under 15 år:
Før kl 20.00 på film med 12 års grense eller lavere
Kr. 110

Honnør:
Kr. 10 i rabatt på ordinær pris.

Studentbevis
Alle dager
Kr 10 i rabatt på ordinær pris
Meny med popcorn og 0,5 liter brus: 55,- kr.

Trivselslederkortet:
Kan benyttes alle dager
Barn / ungdom under 15 år

2D visninger kr. 70


Ledsagerkort:
Fribillett til ledsager. Gjelder de med kommunale ledsagerkort. (Kontakt Servicetorget for mer informasjon om ledesagerkort.) Innehaver av ledsagerkort betaler den pris de normalt betaler (barn, voksen eller honnør), ledsager får fribillett. Gyldig kort må fremvises.

Kjøp av kinobilletter via internett
Formidlingsgebyr tilkommer.

* Rabattene og prisene gjelder for kinoforestillinger, det kan forekomme avvik i prisene på enkelte filmer.. Kulturarrangementer har egne priser som varierer fra arrangement til arrangement.