Kinoreklame

For stills, animasjon eller lokalfilm i forkant av kinovisningene kontakt:
Media Direct A/S

Hjemmeside: www.mdn.no

Telefon: 22 77 20 00