Skole- og barnehagevisninger

SKOLEKINO

Se aktuelle filmer til sterkt reduserte priser!

Skolekino er et populært og egnet supplement til undervisningen. Skolefilmutvalget ved Norsk Filminstitutt og FILM & KINO har utarbeidet "Filmstudieark" på mange filmer som egner seg til skolebruk. "Filmstudiearkene" viser hvilke fag filmen er relevant for, samt diskusjonstemaer og oppgaver som passer for målgruppene. For mer informasjon se

her.....

Vi ved Rana kommunale kino er selvfølgelig også behjelpelige med å anbefale filmer som kan passe inn i undervisningen eller som ren underholdning.

Vi kan også tilby kinoforestilling for barnehagene, med filmer som passer for barn under skolealder.

Visninger for skoler/barnhager kan settes opp på dagtid, vanligvis på tirsdag og onsdag.

Ta gjerne kontakt på epost: kino@rana.kommune.no