Priser / rabatter

Ordinærpris:
Kr. 130
kr. 140 for 3D-visninger
Etter kl. 20.00 gjelder voksenpris uansett aldersgrense

Barn:
Før kl 18.00
Kr. 100
Kr. 110 for 3D-visninger

Barn/ungdom under 15 år:
Før kl 20.00 på film med 12 års grense eller lavere
Kr. 105
Kr. 115 for 3D-visninger

Honnør:
Kr. 10 i rabatt på ordinær pris.

Kulturkort/ studenbevis
Mandag - torsdag
Kr 10 i rabatt på ordinær pris

Trivselslederkortet:
Kan benyttes alle dager
Barn / ungdom under 15 år

2D visninger kr. 65
3D visninger Kr. 70Ledsagerkort:
Fribillett til ledsager. Gjelder de med kommunale ledsagerkort. (Kontakt Servicetorget for mer informasjon om ledesagerkort.) Innehaver av ledsagerkort betaler den pris de normalt betaler (barn, voksen eller honnør), ledsager får fribillett. Gyldig kort må fremvises.

Kjøp av kinobilletter via internett
Formidlingsgebyr tilkommer.

* Rabattene og prisene gjelder for kinoforestillinger, det kan forekomme avvik i prisene på enkelte filmer.. Kulturarrangementer har egne priser som varierer fra arrangement til arrangement.