Aldersgrenser


Alle filmer som vises er sensurert av Medietilsynet,
og det gis følgende sensurer/aldersgrenser:

A         (Alle)    
           Tillatt for alle

6 år     (B)       
           Tillatt for alle barn sammen med voksne

9 år     (B/U)   
           Tillatt for personer ned til 6 år sammen med voksne

12 år   (U/V)   
           Tillatt for personer ned til 9 år sammen med voksne

15 år   (V)       
           Tillatt for personer ned til 12 år sammen med voksne

18 år   (V-18)  
           Tillatt for personer fra fylte 18 år.
           Absolutt aldersgrense.


Med voksen menes foresatt eller annen myndig person i foresattes sted.


Les mer om aldersgrensene/loven på Mediatilsynets hjemmesider....